geguritan tema lingkungan

geguritan tema lingkungan

jawaban

alam kang lestari

Bukit –bukit kang ijo
Sawah – sawah kang selak kuning
Swara alang – alang kang gumrising
Ndadikna atikku ayem lan tentrem
Wit – witan
kang rindang
Embun kang
nyejukake ati
Lemah kang
subur lan gembur
Alamku,alam
kang apik lan agung
Swara tetembangan manuk sing mabur
Swara banyukang netes – netes
Angin kang sumrisik ngrasuk ati
Pancen lestantun alamku
Alam kang
adhem hawane
Alam kang
endah isine
Alam kang bisa
nentremake
Iki alamku, alam
kang lestantun