Perbandingan ayam jantan dan ayam betina milik pak adi 1:5, jika selisih ayam jantan dan ayam betina 24 ekor,masing masing banyak ayam jantan dan ayam betina adalah

Perbandingan ayam jantan dan ayam betina milik pak adi 1:5, jika selisih ayam jantan dan ayam betina 24 ekor,masing masing banyak ayam jantan dan ayam betina adalah

jawaban

Penjelasan:

Banyak ayam jantan.

1/(5 – 1 ) × 24

= 1/4 × 24

= 1 × 6

6 ekor

__

Banyak ayam betina.

5/4 × 24

= 5 × 6

30 ekor