Gerak tari yang pelan, lemah, dan tidak memerlukan tenaga yang kuat biasanya melambangkan sifat ….

Gerak tari yang pelan, lemah, dan tidak memerlukan tenaga yang kuat biasanya melambangkan sifat ….

a. tegas
b. berwibawa
c. kuat
d. anggun

Kunci Jawaban: D

Dilansir dari Encyclopedia Britannica : Gerak tari yang pelan, lemah, dan tidak memerlukan tenaga yang kuat biasanya melambangkan sifat …. d. anggun