Bahasa Jawa

contoh teks deskripsi bahasa jawa

contoh teks deskripsi bahasa jawa jawaban KLEPON “Klepon yaiku panganan tradisional wong jawa kang digawe saka glepung beras ketan kang awujud bunder mblondo kang duweni ukuran kaya dir dolanan bocah. Klepon biasane warnane ijo, nanging ana uga sing warna kuning, abang, lan ora ana warnane. Rasane legi amarga ing tengah …

Selengkapnya »

contoh layang dhawuh

contoh layang dhawuh jawaban Contoh layang dhawuh : Para siswa kang tansah daktresnani, Sesambetan kaliyan pengetan dinten Kamardhikan kaping 69 Republik Indonesia, OSIS SMA Negeri 2 Surabaya badhe dherek-dherek ngrameaken. Awit saking punika, OSIS ngawontenaken kagiyatan Lomba Maca lan Nulis Geguritan ingkang badhe kalaksanaaken benjing: Dinten : Jemuah – Setu …

Selengkapnya »

surasa basa artinya

Jelaskan yang dimaksud dengan purwaka basa surasa basa dan wasana basa​ jawaban Purwaka basa adalah pembuka dari suatu surat, surasa basa adalah isi dari surat, dan wasana basa adalah penutup surat   Penjelasan: Stuktur Surat Bahasa Jawa Titi Mangsa Titi mangsa adalah tempat dan tanggal penulisan layang. Titi mangsa ditulis …

Selengkapnya »

Diarani Pesisir Sendang Biru jalaran?

Diarani Pesisir Sendang Biru jalaran? wernane banyu segara katon biru pemandhangane katon biru ana sumber sing banyune biru wedhine katon biru Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah: C. ana sumber sing banyune biru. Dilansir dari Ensiklopedia, diarani pesisir sendang biru jalaran ana sumber sing banyune biru. Pembahasan dan Penjelasan …

Selengkapnya »

nemahi tegese

nemahi tegese Jawaban: Nemoni/Bertemu Semoga membantu 1.patutan tegese sarwa patut 2.kautus tegese dikongkon utawa diutus 3.nemahi tegese nemuake utawa menemukan 4.matumpa-tumpa tegese ketumpuk tumpuk 5.satemah tegese kegawa mimpi 6.waluya jati tegese mari 7.bandayuda tegese berperang 8.samodra tegese segara 9.uwal tegese ucul 10ditya tegese buta (mboten iso ndeleng)  

Selengkapnya »

nggegirisi tegese

nggegirisi tegese jawaban ngeri;medeni tp tergantung kalimatnya Penjelasan » Tuladha ukara : Perang Baratayuda tambah dina ora rampung, ananging tansaya sengit lan nggegirisi. Nyebare pageblug Corona bisa nggegirisi manungsa ing donya. Covid 19 iki virus sing banget nggegirisi lan durung ana vaksine. Doni nesu banget banjur malih rupa nggegirisi. Listrik iku bisane murup kanthi tenaga kang nggegirisi banget, yaiku disel …

Selengkapnya »

apa wae ancase nulis iklan

apa wae ancase nulis iklan jawaban Ancase nulis iklan : nggunaake alat arupa media massa. kudu jelas apa sing bakal diinormasikake. Nduweni sifat menehi informasi marang khalayak. Nduweni tujuan kanggo ngentokno audiens seakeh akehe.

Selengkapnya »