Nama Lain Al Quran Beserta Dalilnya

Salam Sobat Ilyas, kali ini kita akan membahas tentang nama-nama lain Al Quran beserta dalilnya. Al Quran adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya terdapat banyak sekali nama-nama yang memiliki makna yang dalam dan penuh hikmah. Berikut adalah beberapa nama lain Al Quran yang sering kita dengar dan dalilnya:

1. Al Furqan

Al Furqan artinya pemisah antara benar dan salah. Nama ini terdapat di dalam surat Al Furqan ayat 1 yang berbunyi, “Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al Furqan kepada hamba-Nya (Muhammad), agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh dunia.” Nama Al Furqan mengajarkan kita untuk selalu membedakan antara yang benar dan yang salah dalam setiap tindakan yang kita lakukan.

2. Al Hidayah

Al Hidayah artinya petunjuk. Nama ini terdapat di dalam surat Al Baqarah ayat 2 yang berbunyi, “Alif, Lam, Mim. Inilah Kitab (Al Quran) yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.” Nama Al Hidayah mengajarkan kita untuk selalu mencari petunjuk dari Allah dalam setiap langkah yang kita ambil.

3. Al Mubarak

Al Mubarak artinya yang diberkahi. Nama ini terdapat di dalam surat Al An’am ayat 92 yang berbunyi, “Dan inilah Kitab yang Kami turunkan, yang diberkahi, maka ikutilah (petunjuk)nya dan bertakwalah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat.” Nama Al Mubarak mengajarkan kita untuk selalu merasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah.

4. Al Qalam

Al Qalam artinya pena. Nama ini terdapat di dalam surat Al Qalam ayat 1 yang berbunyi, “Nun. Demi pena dan apa yang mereka tulis.” Nama Al Qalam mengajarkan kita untuk selalu menghargai ilmu dan pengetahuan serta selalu berusaha meningkatkan kualitas diri melalui belajar.

5. Al Majid

Al Majid artinya yang Maha Mulia. Nama ini terdapat di dalam surat Al Buruj ayat 22 yang berbunyi, “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Mulia lagi Maha Pengampun.” Nama Al Majid mengajarkan kita untuk selalu mengagungkan dan memuliakan Allah dalam setiap tindakan dan ucapan kita.

6. Al Qayyum

Al Qayyum artinya yang Maha Hidup. Nama ini terdapat di dalam surat Al Baqarah ayat 255 yang berbunyi, “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur.” Nama Al Qayyum mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Allah yang hidup selalu dan mampu mengurus segala kebutuhan kita.

7. Ar Rahman

Ar Rahman artinya Yang Maha Pengasih. Nama ini terdapat di dalam surat Ar Rahman ayat 1 yang berbunyi, “Maha Pengasih (Allah) telah mengajarkan Al Quran.” Nama Ar Rahman mengajarkan kita untuk selalu berlaku baik dan penuh kasih sayang kepada sesama manusia.

8. Al Wadud

Al Wadud artinya Yang Maha Mengasihi. Nama ini terdapat di dalam surat Al Buruj ayat 14 yang berbunyi, “Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemilik ampunan lagi Maha Mengasihi.” Nama Al Wadud mengajarkan kita untuk selalu mencintai Allah dan selalu berusaha untuk mencintai sesama manusia.

9. Al Aziz

Al Aziz artinya Yang Maha Perkasa. Nama ini terdapat di dalam surat Al Baqarah ayat 129 yang berbunyi, “Tuhanmu adalah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” Nama Al Aziz mengajarkan kita untuk selalu percaya pada kekuatan Allah dan tidak pernah merasa lemah dalam menghadapi segala masalah.

10. Al Ghaffar

Al Ghaffar artinya Yang Maha Pengampun. Nama ini terdapat di dalam surat Al Hijr ayat 49 yang berbunyi, “Katakanlah, ‘Aku tidak mempunyai kuasa untuk membawa manfaat atau menolak mudharat kepadamu, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Bagi setiap umat ada ajalnya. Apabila ajal mereka datang, mereka tidak dapat menunda (sekejap pun) dan tidak dapat memajukannya.'” Nama Al Ghaffar mengajarkan kita untuk selalu meminta ampun dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri.

11. Al Jabbar

Al Jabbar artinya Yang Maha Kuasa. Nama ini terdapat di dalam surat Al Hashr ayat 23 yang berbunyi, “Dia-lah Allah yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Selamat, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kokoh, Yang Maha Megah, Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.” Nama Al Jabbar mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan kekuasaan Allah dalam menghadapi segala situasi.

12. Al Karim

Al Karim artinya Yang Maha Mulia. Nama ini terdapat di dalam surat Al Waqiah ayat 77-78 yang berbunyi, “Dan kamu (orang-orang yang bertakwa) adalah golongan yang didekatkan (kepada Allah) dalam taman-taman yang penuh kenikmatan. (Yaitu) golongan yang memakan buah-buahan yang disediakan oleh Allah, dan mereka mengambilnya dengan seraya bersyukur.” Nama Al Karim mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan.

13. Al Malik

Al Malik artinya Yang Maha Merajai. Nama ini terdapat di dalam surat Al Hashr ayat 23 yang berbunyi, “Dia-lah Allah yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Selamat, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kokoh, Yang Maha Megah, Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.” Nama Al Malik mengajarkan kita untuk selalu mengakui bahwa hanya Allah yang merajai segala sesuatu.

14. Al Muhsin

Al Muhsin artinya Yang Maha Baik. Nama ini terdapat di dalam surat Al Isra ayat 110 yang berbunyi, “Katakanlah, ‘Berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu berdoa, Dia mempunyai Asmaul Husna (nama-nama yang baik) yang sebaik-baiknya.’ Dan janganlah kamu melanturkan suaramu dalam sembahyangmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara keduanya.” Nama Al Muhsin mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan berlaku adil kepada sesama manusia.

15. Al Mu’min

Al Mu’min artinya Yang Memberi Keamanan. Nama ini terdapat di dalam surat Al Hashr ayat 23 yang berbunyi, “Dia-lah Allah yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Selamat, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kokoh, Yang Maha Megah, Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.” Nama Al Mu’min mengajarkan kita untuk selalu mempercayai dan merasa aman di bawah perlindungan Allah.

16. Al Muta’ali

Al Muta’ali artinya Yang Maha Tinggi. Nama ini terdapat di dalam surat Al A’raf ayat 180 yang berbunyi, “Dan bagi Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya; nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” Nama Al Muta’ali mengajarkan kita untuk selalu mengagungkan dan menghormati Allah yang Maha Tinggi.

17. Al Muqaddim

Al Muqaddim artinya Yang Maha Mendahulukan. Nama ini terdapat di dalam surat Al Hadid ayat 3 yang berbunyi, “Dia-lah Yang Maha Awal dan Maha Akhir, Maha Zahir dan Maha Batin dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” Nama Al Muqaddim mengajarkan kita untuk selalu berusaha untuk mendahulukan kepentingan orang lain dan memperbaiki diri.

18. Al Muakhir

Al Muakhir artinya Yang Maha Menunda. Nama ini terdapat di dalam surat Al Hadid ayat 3 yang berbunyi, “Dia-lah Yang Maha Awal dan Maha Akhir, Maha Zahir dan Maha Batin dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” Nama Al Muakhir mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat.

19. Al Wahhab

Al Wahhab artinya Yang Maha Pemberi Karunia. Nama ini terdapat di dalam surat Al Imran ayat 8 yang berbunyi, “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu; karena Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia).” Nama Al Wahhab mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan.

20. Al Wahid

Al Wahid artinya Yang Maha Esa. Nama ini terdapat di dalam surat Al Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, “Katakanlah, ‘Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Dia yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.'” Nama Al Wahid mengajarkan kita untuk selalu mengakui bahwa hanya ada satu Allah yang Maha Esa.

Kesimpulan

Itulah beberapa nama lain Al Quran beserta dalilnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap nama tersebut dan selalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu memperbanyak membaca Al Quran dan memahami maknanya agar kita bisa menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah. Sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya.