Jelaskan syarat syarat berijtihad menurut yusuf al qaradawi

Berikut Ini adalah Jawaban Soal Sekolah Tentang Jelaskan syarat syarat berijtihad menurut yusuf al qaradawi

Jawaban:

Menurut syeikh yusuf qardhawi yang saya baca di dalam buku fiqh soaial ada beberapa syarat untuk berijtihad. diantaranya:

menguasai bahasa arab.

menguasai kitabulloh dan hadis.

mengetahui macam-macam ijma’ yang diyakini.

menguasai usul fiqh.menguasai metode qiyas.

faham dalam mengistimbath hukum.

menguasai maksud-maksud syariat dan menguasai kaedah-kaedahnya yang menyeluruh.

mempunyai kapasitas mengistimbathkan hukum.

adil dan tsiqoh.

hanya mencari kebenaran yang hakiki.

Demikianlah Jawaban Soal Pelajaran Tentang Jelaskan syarat syarat berijtihad menurut yusuf al qaradawi Semoga Membantu.