gancaran yaiku

gancaran yaiku

Gancaran yaiku wacana kang bebas, ora kaiket tatanan kaya kang ana ing tembang. Gancaran uga disebut prosa. Gancaran diperangake dadi gancaran klasik lan gancaran modern.

– Gancaran klasik
1)      Legendha, yaiku dongeng sing isine nyritakake bab kedadeyane sawijining panggonan. Tuladhane: Dumadine Rawa Pening.
2)      Mite utawa mitos, yaiku dongeng bab lelembut, para dewa lan sabangsane. Tuladhane: Nyi Rara Kidul.
3)      Sage, yaiku dongeng sing ana unsur kepahlawan utawa wira carita. Tuladhane: Damar Wulan.
4)      Fabel, yaiku dongeng sing dialami dening manungsa, mung wae paraga utawa tokoh-tokoh ing dongeng mau njupuk kewan. Tuladhane : kancil nyolong timun

– Gancaran modern
1)      Roman
2)      Novel
3)      Cerita Cekak

gancaran yaiku Arti dari gancaran
Dalam bahasa jawa gancaran yaiku pada karo maksud utawa terjemahan.
Dalam bahasa Indonesia gancaran berarri terjemahan.
Berarti gancaran adalah terjemahan. atau Dalam kamus besar artinya karangan yang tidak bersajak; prosa; karangan bebas; saduran