madzhab yang dianut oleh dinasti yang berkuasa di mesir sebelum dinasti ayyubiyah adalah mazhab?

madzhab yang dianut oleh dinasti yang berkuasa di mesir sebelum dinasti ayyubiyah adalah mazhab?

  1. sunni
  2. Mu’tazilah
  3. Syi’ah
  4. Jabariyah
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Syi’ah

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, madzhab yang dianut oleh dinasti yang berkuasa di mesir sebelum dinasti ayyubiyah adalah mazhab syi’ah.