Lingkaran yang melalui ketiga titik sudut suatu segitiga disebut ….

Lingkaran yang melalui ketiga titik sudut suatu segitiga disebut ….

a. Lingkaran dalam segitiga
b. Lingkaran luar segitiga
c. Garis singgung lingkaran dalam
d. Garis singgung lingkaran luar

Jawaban: B

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Lingkaran yang melalui ketiga titik sudut suatu segitiga disebut ….b. Lingkaran luar segitiga