Icon yang terdapat di formatting teks adalah

Icon yang terdapat di formatting teks adalah

a. Icon align justify
b. Icon bold
c. Icon align center
d. Icon align left

Jawaban: B

Dilansir dari Encyclopedia Britannica : Icon yang terdapat di formatting teks adalah
b. Icon bold