Dongéng téh kaasup karya balaréa, lantaran?

Dongéng téh kaasup karya balaréa, lantaran?

  1. Kanyahoan anu ngarangna
  2. Sumebar sacara lisan
  3. Teu kanyahoan anu ngarangna
  4. Sumebar sacara tinulis
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: C. Teu kanyahoan anu ngarangna.

Dilansir dari Ensiklopedia, dongéng téh kaasup karya balaréa, lantaran Teu kanyahoan anu ngarangna.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. Kanyahoan anu ngarangna adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. Sumebar sacara lisan adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban C. Teu kanyahoan anu ngarangna adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban D. Sumebar sacara tinulis adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah C. Teu kanyahoan anu ngarangna.