tipis lambene tegese

tipis lambene tegese

jawaban

“Tipis lambene”. Terangna tegese tembung entar iki!

Jawaban

Pendahuluan

Bahasa Jawa iku sugih marang jenis-jenising tetembungan. Contone Tembung-tembung ing basa jawa ana sing jenenge tembung bebasan, tembung parikan, tembung entar, tembung saloka, tembung saroja, lsp.

 

Pembahasan

Tembung Entar utawa Tembung Kiasan yaiku tembung ingkang ora kena ditegese sawantahe. Tuladhane Tembung Entar, antarane :

  • Ngabangake Kuping = Gawe Nesu (Membuat Marah).
  • Abang Kupinge         = Nesu Banget (Marah Sekali).
  • Nggegem Tangan     = Kesed nyambut gawe (Malas bekerja).
  • Tipis Lambene           = Ceriwis, akeh omong (Cerewet).
  • Rai Gedheg                = Ora nduwe isin (Tidak punya rasa malu).

 

Kesimpulan

Tegese tembung entar Tipis Lambene yaiku ceriwis utawa kakean omong (cerewet).