Surah Al Qiyamah Latin: Mengenal Surah Kiamat dalam Bahasa Arab dan Terjemahannya

Apa itu Surah Al Qiyamah?

Hello Sobat Ilyas, kali ini kita akan membahas tentang Surah Al Qiyamah dalam bahasa Arab dan terjemahannya. Surah Al Qiyamah merupakan salah satu surah dalam Al-Quran yang berbicara tentang Hari Kiamat. Surah ini terdiri dari 40 ayat dan termasuk dalam juz ke-30.

Arti Kata Al Qiyamah

Kata Al Qiyamah sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti “hari kiamat” atau “hari kebangkitan”. Dalam surah ini, Allah SWT menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat, seperti kehancuran bumi dan langit, kebangkitan manusia dari kubur, dan perhitungan amal manusia di hadapan Allah SWT.

Keutamaan Membaca Surah Al Qiyamah

Membaca Surah Al Qiyamah memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah:1. Melindungi dari siksa kubur2. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan3. Mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari kiamat4. Memperoleh keberkahan dari Allah SWT

Bacaan Surah Al Qiyamah dalam Bahasa Arab dan Terjemahannya

Berikut adalah bacaan surah Al Qiyamah dalam bahasa Arab dan terjemahannya:

Bismillahirrahmanirrahim

La uqsimu biyaumil qiyamah

Wa la uqsimu binafsil lawwamah

Ayya-luqum biyyulil mahammah

Sayaqulul insaanu yawma-ithin aynal mafar

Kalla la yuhsabu

Wa la uqsimu binnafsil lawwamah

Ayya-luqum biyyulil mahammah

Yasaloonaka anis-saa’ah

Ayana mursaha

Fee maa anta min thikraha

Ilaa rabbika munthaha

Innamaa anta munthiru man yakhshaha

Kanna yawnan fiihi fashshaah

Yatadharrauna liyawmin azeem

Qullaa innal-fariiqayni mitthlahumaa

Faa-ammaa man taaqa

Wa tazzaka

Fa innamaa yattaqillaha

Yakhshaa

Terjemahan:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Aku bersumpah dengan hari kiamat,

dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesal,

apakah kamu menduga bahwa Kami tidak sanggup mengumpulkan tulang belulang manusia?

Sekali-kali, sesungguhnya Kami sanggup memulihkan jasadnya seutuhnya.

Tidak! Manusia itu benar-benar mengingkari apa yang dihadapinya.

Dia bertanya: “Kapankah hari kiamat itu?”

Apakah engkau menanyakan kepada orang yang mengetahuinya?

Sesungguhnya pada saat itu tiap-tiap orang di antara kamu akan mengetahui apa yang telah diperbuatnya.

Seseungguhnya kehancuran itu ada pada sisi Tuhanmu.

Sesungguhnya kamu hanya sebagai pemberi peringatan bagi orang yang takut kepada-Nya,

pada hari mereka melihat malaikat-malaikat, sedang tidak ada suatu kabar yang gembira bagi orang-orang yang berdosa pada hari itu.

Dan orang-orang yang berbuat kebajikan akan berkata: “Sesungguhnya kami dahulu dalam kesusahan yang besar,

tetapi Allah telah melindungi kami, dan Allah menimpakan kepada kami azab yang amat pedih.

Dan kami dahulu berdoa kepada-Nya dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya Dia, Dia-lah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.

Kesimpulan

Demikianlah pembahasan kita tentang Surah Al Qiyamah dalam bahasa Arab dan terjemahannya. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran dan memperbanyak amalan kebaikan. Sampai jumpa di artikel menarik lainnya.