strategi baru yang digunakan belanda atas usul

Strategi baru yang digunakan Belanda atas usul Snouck Hurgronje dalam Perang Aceh adalah?

  1. Bekerja sama dengan kaum ulama untuk melawan uleebalang
  2. Bekerja sama denga para uleebalang dan menindas perlawanan kaum ulama
  3. Mengadakan perjanjian damai untuk sementara sambil menghimpun kekuatan
  4. Mengerahkan pasukan tambahan dari Jawa serta menyerang secara total
  5. Mengerahkan pasukan Morses serta menerapkan kembali strategi bentengstelsel

Jawaban: B. Bekerja sama denga para uleebalang dan menindas perlawanan kaum ulama.

Dilansir dari Ensiklopedia, strategi baru yang digunakan belanda atas usul snouck hurgronje dalam perang aceh adalah bekerja sama denga para uleebalang dan menindas perlawanan kaum ulama.