Memotong sebagian rambut termasuk… A. Rukun umrah B. Wajib umrah C. Sunah Umrah D. Syarat sah umrah​

Memotong sebagian rambut termasuk… A. Rukun umrah B. Wajib umrah C. Sunah Umrah D. Syarat sah umrah​

jawaban

sunah umrah.

Penjelasan:

selain untuk sunah umrah, termasuk juga sunah jumat