Doa Sholat Jenazah

Sobat Ilyas, Apa yang Harus Diketahui tentang Doa Sholat Jenazah?

Hello Sobat Ilyas, doa sholat jenazah adalah salah satu doa yang paling penting dalam Islam. Doa ini dibaca saat kita mempersembahkan sholat jenazah untuk seseorang yang telah meninggal dunia. Setiap muslim harus mengetahui doa sholat jenazah agar bisa melaksanakan kewajiban tersebut dengan benar.

Doa sholat jenazah dibaca dalam empat rakaat sholat yang dilakukan secara berjamaah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mempersembahkan doa kepada Allah SWT dan menghormati jasad yang telah meninggal dunia. Pada artikel ini, kita akan membahas tentang doa sholat jenazah secara rinci.

Doa Pertama: Takbir dan Pembukaan

Doa sholat jenazah dimulai dengan takbir, yang diikuti dengan membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca doa berikut:

“Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ‘ala Muhammadin wa ‘ala ali Muhammadin, kama sallaita ‘ala Ibrahim wa ‘ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ‘ala Muhammadin wa ‘ala ali Muhammadin, kama barakta ‘ala Ibrahim wa ‘ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid.”

Artinya: “Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, seperti Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Mahatinggi lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarganya, seperti Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Mahatinggi lagi Maha Mulia.”

Doa ini merupakan doa pembuka dalam sholat jenazah dan harus dibaca dengan khusyuk.

Doa Kedua: Doa untuk Orang yang Meninggal Dunia

Doa kedua dalam sholat jenazah adalah doa untuk orang yang meninggal dunia. Doa ini dibaca setelah membaca doa pembuka dan sebelum membaca doa untuk Nabi Muhammad. Berikut adalah doa untuk orang yang meninggal dunia:

“Allahumma ighfir lihayyina wa mayyitina, wa shahidina wa gha’ibina, wa saghirina wa kabirina, wa dhakarina wa unthana, Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ‘ala al-Islam, wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ‘ala al-Iman, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba’dahu.”

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, yang hadir maupun yang tidak hadir, yang kecil maupun yang besar, yang laki-laki maupun yang perempuan. Ya Allah, jadikanlah orang yang Engkau hidupkan di antara kami hidup dalam Islam, dan jadikanlah orang yang Engkau wafatkan di antara kami meninggal dalam keadaan beriman. Ya Allah, janganlah Engkau mengambil pahala kami dan janganlah Engkau menyesatkan kami setelah dia.”

Doa ini harus dibaca dengan penuh rasa syukur dan harapan agar Allah SWT memberikan rahmat dan ampunan kepada orang yang telah meninggal dunia.

Doa Ketiga: Doa untuk Nabi Muhammad

Doa ketiga dalam sholat jenazah adalah doa untuk Nabi Muhammad. Doa ini dibaca setelah doa untuk orang yang meninggal dunia. Berikut adalah doa untuk Nabi Muhammad:

“Allahumma salli ‘ala Muhammadin wa ‘ala ali Muhammadin, kama sallaita ‘ala Ibrahim wa ‘ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ‘ala Muhammadin wa ‘ala ali Muhammadin, kama barakta ‘ala Ibrahim wa ‘ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid.”

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, seperti Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Mahatinggi lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarganya, seperti Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Mahatinggi lagi Maha Mulia.”

Doa ini adalah doa untuk memohon rahmat dan berkah kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad dan keluarganya.

Doa Keempat: Doa untuk Orang yang Masih Hidup

Doa keempat dalam sholat jenazah adalah doa untuk orang yang masih hidup. Doa ini dibaca setelah doa untuk Nabi Muhammad. Berikut adalah doa untuk orang yang masih hidup:

“Allahumma ighfir lihayyina wa mayyitina, wa shahidina wa gha’ibina, wa saghirina wa kabirina, wa dhakarina wa unthana, Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ‘ala al-Islam, wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ‘ala al-Iman, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba’dahu.”

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, yang hadir maupun yang tidak hadir, yang kecil maupun yang besar, yang laki-laki maupun yang perempuan. Ya Allah, jadikanlah orang yang Engkau hidupkan di antara kami hidup dalam Islam, dan jadikanlah orang yang Engkau wafatkan di antara kami meninggal dalam keadaan beriman. Ya Allah, janganlah Engkau mengambil pahala kami dan janganlah Engkau menyesatkan kami setelah dia.”

Doa ini adalah doa untuk memohon ampunan dan rahmat kepada Allah SWT untuk orang yang masih hidup.

Doa Penutup: Salam

Setelah membaca doa keempat, sholat jenazah diakhiri dengan salam. Salam adalah tanda bahwa sholat jenazah telah selesai dilaksanakan.

Kesimpulan

Demikianlah artikel tentang doa sholat jenazah, doa yang sangat penting dalam Islam. Setiap muslim harus mengetahui doa sholat jenazah agar bisa melaksanakan kewajiban tersebut dengan benar. Doa sholat jenazah terdiri dari empat doa yang harus dibaca dengan penuh rasa syukur dan harapan agar Allah SWT memberikan rahmat dan ampunan kepada orang yang telah meninggal dunia. Selamat mempraktekkan doa sholat jenazah, dan sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya.